Tăng cường bảo vệ môi trường các nhà máy nhiệt điện

Để bảo đảm an toàn, tin cậy trong quá trình sản xuất cũng như công tác bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 515/BCT-ATMT gửi các nhà máy nhiệt điện về việc tăng cường bảo vệ môi trường ngành công thương.

Cùng với đó, thực hiện đúng quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và các giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, các đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, đầy đủ về công nghệ sản xuất, phương án bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường cho chính quyền, người dân địa phương, các cơ quan truyền thông (có thể thông qua bảng điện tử hiển thị kết quả chất lượng môi trường đặt tại cổng nhà máy, trên trang thông tin điện tử của các công ty, hoạt động tham quan thực tế nhà máy của cộng đồng dân cư…). Riêng đối với nước thải, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy thực hiện các giải pháp tuần hoàn, tái sử dụng triệt để nước thải sau xử lý cho các công đoạn sản xuất, hoạt động của nhà máy. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước làm mát đầu ra theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, nhất là các thông số về nhiệt độ và hàm lượng clo dư. Mặt khác, các nhà máy phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng khí thải đầu ra đáp ứng đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Ngoài ra, nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động ngay từ đầu của quá trình khởi động, thay thế sử dụng dầu đốt kèm từ FO sang DO, hoàn thành việc lắp đặt và truyền số liệu quan trắc khí thải tự động đến các cơ quan môi trường địa phương. Bộ Công Thương cũng lưu ý việc lập, phê duyệt và thực hiện đúng, đầy đủ nội dung Đề án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định và tăng cường các biện pháp giảm thiểu bụi từ kho than, khu vực cảng than, việc vận chuyển, lưu giữ tro, xỉ tại bãi xỉ.

UYÊN HƯƠNG

tintucvietnam

Read Previous

Nhật ký NCOV

Read Next

Cách đơn giản để theo dõi mọi diễn biến về Virus corona tại Việt Nam và trên thế giới

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *