Quảng Ngãi tan hoang, xóm làng xơ xác sau bão số 9

TTO – Sáng 29-10, trời Quảng Ngãi hửng nắng phơi bày những xóm làng tan hoang sau khi cuồng phong bão số 9 quét qua, hơn 53.000 nhà dân bị thổi bay nóc tại tâm…

Read More