Hơn 850 học sinh trở về từ Trung Quốc phải nghỉ học

Singapore852 học sinh, sinh viên và 115 cán bộ được Bộ Giáo dục cho nghỉ học 14 ngày vì đã đến Trung Quốc trong hai tuần trở lại đây. Trong gần 1.000 người được cho…

Read More