Tag: vi phạm giao thông

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng, tiết kiệm hơn ngàn tỷ

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng, tiết kiệm hơn ngàn tỷ

Sáng nay, Văn phòng Chính phủ họp với một số bộ ngành, đơn vị việc triển khai tích hợp 3 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đó là các dịch vụ…

Read More