Tag: Vận tải hàng không

Sân bay khắp thế giới vắng hoe vì dịch bệnh COVID-19

Sân bay khắp thế giới vắng hoe vì dịch bệnh COVID-19

TTO – Dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên thế giới mà còn gây thiệt hại nặng về mặt du lịch. Bằng chứng dễ thấy nhất là những hình…

Read More