Tag: Văn kiện Đại hội Đảng

Nhà nước không thiên vị thành phần kinh tế nào

Nhà nước không thiên vị thành phần kinh tế nào

PGS.TS Vũ Văn Phúc kiến nghị đưa vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đoạn về thành phần kinh tế trong nền kinh tế quá độ lên CNXH ở…

Read More
20-10: Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, lấy ý kiến nhân dân

20-10: Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, lấy ý kiến nhân dân

TTO – Ngày mai 20-10, toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức xin ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến. Dự thảo văn kiện…

Read More