Nữ sinh ngổ ngáo thay đổi sau những xung đột

Từ một nữ sinh ngổ ngáo, hỗn với cả giáo viên, bị học lực trung bình năm lớp 9, Nguyễn Diệu Tâm ở Hà Nội đã thay đổi. Nữ sinh lớp 10D6, trường THPT Nguyễn…

Read More