Quảng Nam bắt buộc tất cả người dân các nơi về khai báo y tế

TTO – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có ý kiến chỉ đạo về giám sát, cách ly, theo dõi, khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19, các trường…

Read More