Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng 3 tập đoàn, tổng công ty

Chính phủ vừa ban hành nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Nghị định này…

Read More