Tag: Tiền hỗ trợ

Ai được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng tại TP.HCM?

Ai được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng tại TP.HCM?

TTO – Giáo viên mầm non ngoài công lập tại TP.HCM được hỗ trợ khó khăn ra sao? Ai thuộc diện được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng ở TP? Thủ tục ra sao? Khi…

Read More