Tag: thời kỳ ủ bệnh

Những điều chưa sáng tỏ về thời kỳ ủ bệnh của nCoV

Những điều chưa sáng tỏ về thời kỳ ủ bệnh của nCoV

Cộng đồng nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu nCoV sao chép ở đâu và cơ thể mất bao lâu để kích hoạt phản ứng miễn dịch chống virus. nCoV có thể sao chép ở…

Read More