Doanh nghiệp muốn tham gia đào tạo cùng nhà trường

TTO – Nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần có cơ chế cho phép doanh nghiệp được tham gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy để đào tạo nhân lực. Đại diện các doanh nghiệp…

Read More