Cựu sinh viên BUV chia sẻ kinh nghiệm nhận học bổng 700 triệu

Qua nhiều vòng thi, Lê Yến Linh trở thành quán quân học bổng toàn phần Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), tương đương với học phí 3 năm học. Trong lễ kỷ niệm 10…

Read More