Ông Nguyễn Tường Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13, các…

Read More