Tag: phở trang

“Phở chu du”, chuyện về bát phở, về cuộc sống

“Phở chu du”, chuyện về bát phở, về cuộc sống

Ở Sài Gòn đầu thập niên 40, câu chuyện về bà Trang bán phở nức tiếng khắp xứ Đông Dương không ai là không biết – loại phở đậm đà đã đi qua nhiều đất…

Read More