Tag: ngư dân

ASEAN và Trung Quốc bàn giải pháp đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân

ASEAN và Trung Quốc bàn giải pháp đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo ASEAN-Trung Quốc về Thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân” bằng hình thức…

Read More