Tag: ngày quốc tế phụ nữ

Nhân ngày 8/3: Phụ nữ thật ích kỷ khi có số hưởng mà còn kêu caicon

Tôi đang thấy phụ nữ giương nhiều khẩu hiệu để đòi quyền bình đẳng cho mình. Còn đàn ông như tôi biết đòi quyền bình đẳng với ai? Công việc công ty tôi trì trệ…

Read More