Tag: Kiến nghị nghỉ hết tháng 3

Phản ứng trái chiều về đề xuất nghỉ học hết tháng 3

Phản ứng trái chiều về đề xuất nghỉ học hết tháng 3

Trong khi ý kiến phụ huynh phân tán trước đề xuất nghỉ học hết tháng 3 thì nhiều lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng “chưa cần thiết nghỉ”. Đọc tin TP…

Read More