Thừa Thiên – Huế là thành phố trực thuộc Trung ương vào 2025

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 54 về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030,…

Read More