Tag: Hạn mặn

Chúng ta đã làm gì trong đại dịch?

Chúng ta đã làm gì trong đại dịch?

TTO – Sau này, khi tất cả đã qua đi, nhớ về những “ngày corona” này, trong mỗi chúng ta rồi sẽ hỏi: Ngày ấy ta đã làm gì? Những “ngày corona” ở tầm đại…

Read More
Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ có mưa trái mùa nhưng không cứu được hạn mặn

Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ có mưa trái mùa nhưng không cứu được hạn mặn

TTO – Khu vực Bắc Bộ những ngày tới dự báo tiếp tục rét đậm kèm mưa, trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa nhưng không “cứu” nổi mức xâm mặn đang gia tăng…

Read More