Tag: Hà Nam

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Tại hội nghị lần thứ 174, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.…

Read More