Dừng chạy tàu từ Hà Nội vào miền Trung vì đường ngập

TTO – Vừa thông đường để chạy tàu trở lại từ ngày 14-10, nhưng từ ngày 18-10 nước lũ lại làm ngập đường sắt Thống Nhất đoạn qua Quảng Trị nên ngành đường sắt lại…

Read More