Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

100% đại biểu đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng nay, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức họp bầu kiện…

Read More