Tag: cây cảnh

Hai cây quý khiến giới sinh vật cảnh xôn xao

‘Nham thạch bách niên’ và ‘Mâm xôi con gà’ là 2 cây đang tạo ra làn sóng tranh luận trong giới sinh vật cảnh về giá trị của nó. Chính thức ‘chào sân’ từ năm…

Read More