Tag: Cát Linh

‘Quá mức kiên trì’

‘Quá mức kiên trì’

TTO – “Chúng tôi đã chờ đợi và bây giờ đã chờ đợi quá mức kiên trì rồi” – Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói với ông Đường Hồng, giám đốc dự án, tại…

Read More