Tag: Cải cách hành chính

Ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông, chống tham nhũng vặt

Ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông, chống tham nhũng vặt

VPCP chiều qua tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp và sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, ra mắt hệ thống thông tin…

Read More