Thẻ: bộ quốc phòng

Thủ tướng cho phép Viettel thành lập 6 công ty ở nước ngoài

Thủ tướng cho phép Viettel thành lập 6 công ty ở nước ngoài

TTO – Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép Tập đoàn Công nghiệp – viễn thông Quân đội (Viettel) thành lập các công ty trực thuộc tại 6 quốc gia. Hiệu…

Read More
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 2 Chính ủy

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 2 Chính ủy

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đinh Quốc Hùng giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Minh Long giữ chức Chính ủy Bộ…

Read More
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự 4 Quân khu

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự 4 Quân khu

Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Du Trường Giang chứng kiến lễ…

Read More