Bài toán do Mỹ đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019

Trong 3 phút, liệu bạn có thể tìm ra đáp số bài toán điểm danh theo vòng tròn do Mỹ đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 dành cho học sinh 11-12 tuổi? Topic 67.…

Read More