Kinh nghiệm xin việc vào công ty tỷ USD của 9X Việt

Nguyễn Mai Đức, sinh năm 1998, quê Hà Nội, là tác giả bốn cuốn sách về IELTS, từng du học và làm việc tại Anh, Đức và Hong Kong. Tháng 12/2019, Đức nhận được thư…

Read More