Nhờ hoàn nhập chi phí tiền lương, Thủy sản Mekong báo lãi tăng 75% trong quý 4/2019

So với kế hoạch đặt ra cho cả năm 2019, Thủy sản Mekong cũng đã vượt 3% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lãi trước thuế.

CTCP Thủy sản Mekong (HoSE: AAM) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2019 và lũy kế cả năm 2019.

Trong quý 4/2019, Thủy sản Mekong ghi nhận gần 67 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ 2018.

Giá vốn hàng bán gần 64 tỷ đồng, tương đương chiếm 95% trong doanh thu thuần nên lãi gộp mà Công ty báo chỉ còn hơn 3 tỷ đồng, xấp xỉ so với con số lãi gộp của cùng kỳ năm 2018.

Thủy sản Mekong báo lãi tăng 75% trong quý 4/2019

Theo giải trình, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 4/2019 giảm mạnh đến 40% so với cùng kỳ (nhờ hoàn nhập chi phí tiền lương) nên Công ty đạt lãi ròng đến 820 triệu đồng, tăng 75% so với quý 4/2018.

Quý 4/2019 mang lại kết quả khả quan nhưng do kết quả bết bát trong quý 3 khiến cả năm 2019 Công ty báo doanh thu và lãi giảm so với năm trước.

Lũy kế cả năm 2019, Thủy sản Mekong đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lợi trước thuế của Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 17% và lãi ròng đạt 8,3 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2018.

So với kế hoạch đặt ra cho cả năm 2019, Thủy sản Mekong cũng đã vượt 3% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lãi trước thuế.

Anh Nhi

tintucvietnam

Read Previous

Tập trung kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết

Read Next

Cán đích sớm, Vietcombank thiết lập kỷ lục lợi nhuận tỷ đô

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *