Kinh tế không phát triển nhanh, bền vững, đất nước không thể giàu mạnh

Ngày 31/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm nếu kinh tế không phát triển nhanh và bền vững, đất nước không thể giàu mạnh. Cùng với đó, không có điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ đất nước và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Kinh te khong phat trien nhanh, ben vung, dat nuoc khong the giau manh hinh anh 1 Chu_tich_QH_Nguyen_Thi_Kim_Ngan_phat_bieu_tai_cuoc_lam_viec_2_.JPG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Ban Kinh tế Trung ương đã giúp Trung ương ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn, giúp Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách về chính trị để giải quyết các vấn đề về kinh tế và đóng góp vào những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội mà nước ta đã đạt được.

Đặc biệt, bà đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế trong việc tham mưu xây dựng nhiều đề án lớn, rất quan trọng và cốt lõi cho việc phát triển kinh tế – xã hội và đưa đất nước đi lên trong thời gian tới như: Đề án thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế tư nhân; sắp xếp, đổi mới lại doanh nghiệp nhà nước; chính sách công nghiệp quốc gia; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0…

Nhấn mạnh 2020 là năm rất quan trọng của đất nước với nhiều sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị nói chung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Kinh tế cần phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, khắc phục hạn chế để hoạt động ngày càng toàn diện hơn, có chất lượng cao hơn.

Đồng thời, tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước để kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đổi mới quản lý kinh tế.

Kinh te khong phat trien nhanh, ben vung, dat nuoc khong the giau manh hinh anh 2 Truong_ban_Kinh_te_Trung_uong_phat_bieu_tai_cuoc_lam_viec_1_.JPG
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Ban Kinh tế đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2020 cũng như những nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn chiến lược 10 năm 2021-2030. Ảnh: Thành Trung.

Tiếp thu các đóng góp của Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Ban Kinh tế đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2020 cũng nhưnhững nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn chiến lược 10 năm 2021-2030.

Ban Kinh tế Trung ương khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng để hoạt động của Ban ngày càng toàn diện và có chất lượng cao hơn, nhằm tham mưu, giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

tintucvietnam

Read Previous

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Read Next

Thủ tướng điều động ông Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *