Điểm mới về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Căn cứ Khoản 4 Điều 97 Bộ Luật Lao động 2019, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày, nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù cho người lao động (NLĐ) một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

Điểm mới về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Hiện hành, số tiền đền bù sẽ được tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương).

0 Reviews

Write a Review

Phan Nhung

Read Previous

Bộ Y tế chi viện cho Đà Nẵng, yêu cầu tăng tốc truy vết F1

Read Next

Thanh khoản thị trường chứng khoán suy giảm, nhà đầu tư tiếp tục thận trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *