in

Đề xuất tăng lương cơ sở thành 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm người từ ngày 1-7

(KTSG Online) – Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Trong đó, có 9 nhóm người lao động được hưởng mức lương này là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  • Bộ Nội vụ trình quy định mới về tăng lương cơ sở trong tháng 3-2023
  • Tăng lương cơ sở, tăng mức đóng các loại bảo hiểm

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ảnh: TL

Theo baochinhphu.vn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của người dân cho dự thảo về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó có quy định, từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 20,8% so với mức lương 1,49 triệu đồng/tháng được thực hiện từ năm 2019 đến nay).

Theo đó, có 9 nhóm người hưởng lương, phụ cấp theo quy định nêu trên, các nhóm này là:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đang được xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Cũng theo baochinhphu.vn, từ ngày 1-7-2019 đến nay, Chính phủ đã ban hành nghị định số 38 về điều chỉnh mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên thành 1,49 triệu đồng/tháng (tăng thêm 7,19%).

Nguồn: KTSG Online

What do you think?

Written by Biên tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Món muối nhà nhà ‘nghiện’ ở Tây Ninh trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sếp lớn công nghệ Trung Quốc có cuộc họp bất thường