Trưa ngày 31/8, đóng một cửa xả đáy tại Thuỷ điện Tuyên Quang

Ngày 31/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 55 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

 

Nội dung Công điện nêu rõ: Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La , Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa mưa lũ hàng năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy vào 12 giờ ngày 31/8.

Theo đó, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ lưu lượng, mực nước đến hồ và kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan.

Hồi 7 giờ ngày 31/8, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình +117,28 m, lưu lượng đến hồ 1.148m3/s, tổng lưu lượng xả 1.575 m3/s (gồm lưu lượng chạy máy phát điện và lưu lượng qua 2 cửa xả đáy)./.

Leave a Reply