Tổng công ty Sông Đà bị cắt khoản vay mới

Sau 2 lần lỗi hẹn thanh toán khoản vay hơn 52 triệu euro, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ hủy phần vốn vay phân bổ cho Tổng công ty.

Bộ Tài chính vừa kiến nghị Chính phủ hủy phần vốn vay phân bổ cho Tổng công ty Sông Đà (SDC) từ nguồn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dành cho việc cải cách doanh nghiệp nhà nước sau khi doanh nghiệp này 2 lần lỗi hẹn thanh toán khoản vay 52,2 triệu euro.

Theo Bộ Tài chính, đến cuối năm 2016, tổng số nợ phải trả của SDC là 24.000 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay tại ngân hàng NIB, Natixis, ADB, Quỹ tích lũy Bộ Tài chính để cho vay lại là 4.990 tỷ đồng và trái phiếu 1.239 tỷ đồng. Riêng khoản vay từ Quỹ tích lũy là 52,2 triệu euro.

Để nhận khoản vay này từ ADB, từ cuối 2015, Bộ Tài chính đặt ra một số điều kiện với SDC, trong đó cơ quan này yêu cầu Tổng công ty phải trả được toàn bộ số nợ quá hạn cho Quỹ tích lũy. Cùng với đó, Sông Đà phải thống nhất được với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) về phương án trả nợ sau khi bàn giao Công ty xi măng Hạ Long sang cho VICEM.

Đến đầu tháng 2/2017, SDC chưa thực hiện được các điều kiện kể trên nên Bộ Tài chính đã phải gửi công văn lên Thủ tướng đề nghị hủy khoản vay phân bổ cho Tổng công ty này. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Chính phủ đã cho phép Sông Đà được gia hạn thực hiện các nghĩa vụ này đến 30/6 nhưng Bộ Tài chính cho biết, đến nay đơn vị này vẫn chưa trả được các khoản vay nói trên.

Kỳ Duyên

Leave a Reply