Tăng lệ phí cấp phép xây dựng lên gấp 1,5 lần

Tăng lệ phí cấp phép xây dựng lên gấp 1,5 lần

Theo quy định hiện nay, mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng hiện đang áp dụng tại TP.HCM như sau: nhà ở riêng lẻ của người dân: 50.000 đồng/giấy phép; các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép; gia hạn: 10.000 đồng/giấy phép.

UBND TP đề xuất với HĐND TP mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng mới: nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép; công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép; trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép là 15.000 đồng/giấy phép.

Năm 2016, TP đã cấp 59.008 giấy phép xây dựng. Với khoảng 90% số giấy phép là cấp cho nhà ở riêng lẻ, 10% còn lại là cấp cho các công trình khác, cả năm TP thu được khoảng 3,25 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2017, TP cấp 22.075 giấy phép xây dựng, thu về khảng hơn 1,2 tỷ đồng.

Mức thu không thể bù đắp chi phí phục vụ công việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Ngân sách TP phải cấp bù chi phí thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.

Mức thu mới được đề xuất trên cơ sở tham khảo mức thu mà đa số địa phương thực hiện, trong đó có Hà Nội.

Đối tượng miễn thu gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Đối tượng giảm thu gồm tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Mức giảm bằng 50% mức thu là 37.000 đồng/giấy phép.\

Theo TTO

Leave a Reply