Quốc Hội đã phê chuẩn: Tân Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kì 2016 -2021 “Lê Minh Khái”

Với đa số phiếu tán thành, chiều 26/10, Quốc Hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Khái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Minh Khái là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, sinh năm 1964, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông có trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị. Ông Khái từng giữ qua các chức vụ: Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc
Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2014, khi làm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, ông được Trung Ương luân chuyển về làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu. Sau đó, ông được đại hội Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, tháng 10/2015. Tại đại hội Đảng toàn quốc tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung Ương khóa 12. Sau đó, ông trúng cử ĐBQH khóa 14 và làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc
Liêu cho đến nay.

Theo kết quả bỏ phiếu kín, 464/466 (94,5%) Đại biểu có mặt đã đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kì 2016- 20121.
Sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ, tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được Chính phủ đề nghị, Quốc hội tin tưởng, phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Đây là niềm vinh dự đối với bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cử tri cả nước”.
Tân Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết thêm, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước, nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành thanh tra rất nặng nề. Vì vậy, cá nhân ông sẽ cùng cán bộ, công chức, viên chức của ngành thanh tra sẽ nỗ lực phấn đấu với mức cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có việc quản lý Nhà nước và thực hiện hoạt động thanh tra nhằm duy trì thực thi pháp luật, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy hành chính Nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.
Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thời gian báo cáo kết quả thanh tra, kịp thời ban hành và công khai kết luận thanh tra, cố gắng khắc phục việc chậm, hoãn công bố kết luận thanh tra. Đồng  thời, ông cũng sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xử lý theo thẩm quyền các vụ khiếu kiện phức tạp, đồng người, kéo dài để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước mắt, ông Lê Minh Khái sẽ ưu tiên việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Theo đó, thời gian tới, ngành sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao cho ngành Thanh tra, nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm.
Thứ hai, tiếp tục thanh tra các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các ngành, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội. Kết thúc sớm các cuộc thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, các cuộc thanh tra trọng tâm về kinh tếdo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Thứ ba, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thời gian báo cáo kết quả thanh tra, kịp thời ban hành và công khai kết luận thanh tra. Cố gắng khắc phục việc chậm, hoãn công bố kết luận thanh tra. Chuyển các vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế trong giám sát và xử lý sau thanh tra, quyết liệt trong đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị của thanh tra. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xử lý theo thẩm quyền các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo bảo đảm chất lượng và tính khả thi, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, qua thực tiễn hoạt động thanh tra, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy trình, quy định về hoạt động thanh tra, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.
Thứ năm, kịp thời tham mưu cho Chính phủ giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ phân công.
Thứ sáu, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thi hành công vụ, tăng cường kiểm soát chất lượng thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm đối với những cán bộ ngành Thanh tra vi phạm quy định của pháp luật và quy định của ngành.
Thời gian tới, ông Khái sẽ phải xử lý rất nhiều việc, bao gồm giải quyết hàng loạt cuộc thanh tra lớn về kinh tế – xã hội vốn đã bị ‘‘ngâm’’ từ nhiều năm nay và tiếp tục thực hiện những cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiều vấn đề bức xúc của xã hội như chuyển đổi đất "vàng" tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ; việc quản lý
vốn tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng…

Đồng thời, tân Tổng Thanh tra Chính phủ cũng sẽ phải phát huy vai trò người đứng đầu để đoàn kết, giải quyết nhiều vấn đề trong nội bộ của Thanh tra Chính phủ khi mà cơ quan này đã xuất hiện nhiều khiếu kiện phức tạp dai dẳng từ thời Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền, sau đó là Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh.

Lê Tính

Leave a Reply