Quảng Trị: Phấn đấu tuyển sinh, đào tạo cho 11.800 lao động trong năm 2018

Bước sang năm 2018, thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho người lao động, tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu sẽ tuyển sinh, đào tạo cho 11.800 người.

 

Quảng Trị: Phấn đấu tuyển sinh, đào tạo cho 11.800 lao động trong năm 2018 - Ảnh 1

Công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017 tại Quảng Trị có những bước đột phá nhất định

 

Được biết, trong năm 2017, Sở LĐ – TB&XH tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thực hiện, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề. Vì vậy, công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức khả quan và có nhiều chuyển biến, đột phá hơn so với các năm trước.

Cụ thể, trong năm 2017, toàn tình Quảng Trị đã tuyển sinh, đào tạo cho 9.600 lao động  (đạt 101% kế hoạch). Trong đó: Cao đẳng 300 người; Trung cấp 600 người; Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên 8.700 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn 5.500 người, đào tạo nghề cho lao động vùng biển 1.500 người). Cuối năm 2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49,5% (102,6% kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 36% (101,4% kế hoạch); lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 29%.

Bước sang năm 2018, Quảng Trị đặt mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 11.800 người, bao gồm: Cao đẳng 300 người; Trung cấp 700 người; Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên 10.800 người (hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 7.500 người; phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 54,4%, trong đó qua đào tạo nghề 38,93% và có bằng cấp, chứng chỉ nghề đạt trên 30%.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Lãnh đạo Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị cho biết, đơn vị sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật giáo dục nghề nghiệp. Quy hoạch và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh với định hướng tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối quản lý; khuyến khích hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm đào tạo tại Khu công nghiệp; xây dựng mô hình “Trường nghề trong doanh nghiệp”.

Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về trình độ. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, lấy người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Tăng cường đào tạo tiếng Anh và một số ngoại ngữ của các dân tộc khác trong khu vực ASEAN tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm cho người học có khả năng giao tiếp trong quá trình làm việc

Ngoài ra, việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu đào tạo lao động chất lượng cao của tỉnh cũng là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp tại Quảng Trị trong năm 2018.

THẢO VI

Leave a Reply