Quảng Bình: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục

Ngày 25/9, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thu nộp các khoản thu đầu năm học.

Hình 1 (2)Quảng Bình sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục – Ảnh minh họa

Theo đó, căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể các khoản thu chi cho cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; đảm bảo minh bạch, chặt chẽ trong việc thực hiện xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Đối với khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Mặt khác, các ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục; không để diễn ra tình trạng lạm thu; xử lý nghiêm đối với cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện trái quy định.

Duy Ninh

Leave a Reply