Ông Trần Anh Tuấn tiếp tục nắm quyền điều hành BIDV

Hội đồng quản trị BIDV đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT, phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV.

Như tin tức đã đưa, ngày 22/4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 và đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, về vấn đề nhân sự, ĐHĐCĐ nhất trí bầu HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 thành viên: ông Trần Anh Tuấn, ông Phan Đức Tú; ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh; ông Ngô Văn Dũng; ông Nguyễn Huy Tựa; bà Lê Thị Kim Khuyên; ông Nguyễn Văn Lộc; ông Trần Thanh Vân; ông Lê Việt Cường.

HĐQT đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách HĐQT; ông Phan Đức Tú đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. ĐHĐCĐ nhất trí bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên gồm: Bà Võ Bích Hà; ông Cao Cự Trí; bà Nguyễn Thị Tâm; Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Võ Bích Hà đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

 

Ông Trần Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT, phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV.

Như vậy, ông Trần Anh Tuấn tiếp tục nắm quyền điều hành BIDV kể từ ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu. Ông Trần Anh Tuấn bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1981. Tháng 7/1989, ông là Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Gia Lai (Gia Lai – Kon Tum). Tháng 9/1999, Ông là Phó Tổng Giám đốc. Tháng 10/2006, ông là Ủy viên HĐQT. Tháng 01/2008, ông được bổ nhiệm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Từ 01/5/2012, ông giữ chức vụ Ủy viên HĐQT BIDV. Từ ngày 1/9/2016, ông được giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV.

Trong khi đó, ông Phan Đức Tú tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BIDV. Ông Tú bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1987. Tháng 01/1998, ông là Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Ngãi. Tháng 3/2005, ông là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ. Tháng 6/2007, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Từ 01/5/2012, ông được bổ nhiệm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV.

Hòa Lộc

Leave a Reply