Hòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở Canada

Nằm ở phía Bắc Canada là hòn đảo có vị trí kỳ lạ: ở giữa hồ trên một hòn đảo thuộc một hồ khác trên đảo Victoria.

Một hòn đảo ở Canada vừa được phát hiện và thu hút sự chú ý bởi vị trí “hòn đảo chồng đảo lớn nhất thế giới”. Trên ảnh là hình ảnh chụp qua vệ tinh ở vùng Nunavut, Canada, chỉ rõ vị trí của hòn đảo.

Hòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở CanadaHòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở Canada

Tuy nhiên, trước đó một hòn đảo có vị trí đặc biệt tương tự cũng đã được phát hiện là Vulcan Point. Nó nằm trong hồ Crater trên đảo Volcano ở giữa hồ Taal của đảo Luzon, Philippines.

Hòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở CanadaHòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở Canada

Cả hai đều có vị trí xếp chồng giữa các đảo và hồ, mỗi lúc một bé dần giống như cách xếp chồng lên nhau của những búp bê Nga.

Hòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở CanadaHòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở Canada

Hòn đảo không có tên của Canada nằm trong một hồ nước cũng không có tên trên một hòn đảo lớn hơn. Hòn đảo lớn lại nằm trong một hồ nước lớn của đảo Victoria.

Trên ảnh là khung cảnh trên đảo Luzon.

Hòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở CanadaHòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở Canada

Theo GoogleMaps, vị trí của hòn đảo ở Canada được xếp hình theo phong cách búp bê Nga này là 69,793 độ vĩ nam và 108,241 độ kinh tây.

Trên ảnh là hồ chứa đảo chồng đảo ở Philippines.

Hòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở CanadaHòn đảo xếp chồng như búp bê Nga ở Canada

Hòn đảo nhỏ Vulcan Point.

Nguồn: Amusing Planet

Leave a Reply