Gần 800 sinh viên Úc đến VN thực tập

Theo thông tin từ Đại sứ quán Úc, trong năm 2018, có 784 sinh viên Úc sẽ đến VN tham gia 30 dự án khác nhau từ nghiên cứu phúc lợi và dịch vụ xã hội đến thiết kế đô thị và lập kế hoạch vùng.

Những sinh viên này thuộc 18 trường ĐH ở Úc đến học hỏi về con người và văn hóa VN, thực tập làm dự án tại các doanh nghiệp tại VN theo chương trình New Colombo Plan của chính phủ Úc.
Chương trình bắt đầu từ năm 2014. Nếu tính đến cuối năm 2018, có tất cả 1.539 sinh viên Úc trải nghiệm và học tập tại VN.
Đăng Nguyên

Leave a Reply